Dự án

Các dự án đã hoàn thiện hoặc đang trong giai đoạn thi công của Sàn gỗ Hàn Quốc Dongwha.

Công trình sàn gỗ Dongwha Natus Classy – SilveOak – W201

Thông số sản phẩm Mã sản phẩm  W201 Nhóm sản phẩm Natus Classy Độ dày 12mm Kích thước 123×1,207x12mm Tỷ lệ phát thải E1 (<=1.5mg/L) Độ chịu mài mòn bề mặt AC3 >=4000 Bề mặt Lụa mờ kiểu gỗ mềm Hèm khoá Uniclik bản quyền của Unilin Cường độ chịu kéo >=40N/mm2 Độ liên kết […]

Công trình sàn gỗ Dongwha Herringbone SH07 – 08

Thông số sản phẩm Mã sản phẩm  SH07-08 – French Oak Nhóm sản phẩm Herringbone Độ dày 12mm Kích thước 800 x 123 x 12mm Tỷ lệ phát thải SE0 Độ chịu mài mòn bề mặt AC4 >=4000 Bề mặt EIR Hèm khoá Uniclik bản quyền của Unilin Cường độ chịu kéo >=40N/mm2 Độ liên […]

Công trình sàn gỗ Dongwha Herringbone SH05 – 06

Thông số sản phẩm Mã sản phẩm  SH05-06 – Majestic Oak Nhóm sản phẩm Herringbone Độ dày 12mm Kích thước 800 x 123 x 12mm Tỷ lệ phát thải SE0 Độ chịu mài mòn bề mặt AC4 >=4000 Bề mặt EIR Hèm khoá Uniclik bản quyền của Unilin Cường độ chịu kéo >=40N/mm2 Độ liên […]

Công trình Sàn gỗ Dongwha Sanus modish SM004

Công trình Sàn gỗ Dongwha, mã SM004-Luna Oak, 12mm tại Hà Nội. Số lượng: 115m2

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc W103 – Origin Teak Light

Công trình Sàn gỗ Dongwha, mã W103-Origin Teak Light, 8mm tại Hà Nội. Số lượng: 100m2

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc W106- Loft Grey- 8mm

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc- Dongwha, mã W106- Loft Grey, 8mm tại Hà Nội. Số lượng: 76m2

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc W204- Brown Oak- 12mm

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc- Dongwha, mã W204- Brown Oak, 12mm tại Hà Nội. Số lượng: 145m2 .

Công trình thi công Sàn gỗ Hàn Quốc W108 – Mature Dark

Công trình thi công Sàn gỗ Hàn Quốc W108 – Mature Dark, Số lượng: 155m2, Tại Đan Phượng – Hà Nội

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc W106- Loft Grey- 8mm

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc- Dongwha, mã W106- Loft Grey, 8mm tại Hà Nội. Số lượng: 165m2

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc W205- Luna Oak- 12mm

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc- Dongwha, mã W205- Luna Oak, 12mm tại Hà Nội. Số lượng: 250m2

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc W109- Grand Yellow Oak- 8mm

Công trình Sàn gỗ Hàn Quốc- Dongwha, mã W109- Grand yellow oak, 8mm tại Hà Nội. Số lượng: 195m2